Khóa "Thiền - Ứng dụng Đạo phật trong cuộc sống" diễn ra thành công

Chương trình chia sẻ “Thiền – Ứng dụng Đạo Phật vào cuộc sống K2″ thành công