CEO Hà Nội Holdings - Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

 

Ông Ngô Minh Tuấn

Sinh năm: 1976

Email: tuannm@ceocorp.vn

– Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

– Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành

– Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung

– “Khám và chữa bệnh” cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

 

 

Bà Ngô Thị Minh Huệ

Sinh năm: 1982

Email: minhhue@ceocorp.vn

– Phó Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

– Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Tập đoàn CEO Việt Nam.

– Thành viên đội ngũ tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

 

 

Ông Nguyễn Việt Dũng

Sinh năm: 1980

Email: vietdung@ceocorp.vn

– Phó Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam kiêm Giám đốc Vận hành tập đoàn.

– Hiệu trưởng trường Doanh Nhân CEO Việt Nam

– Thành viên đội ngũ tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.